Trường Mầm non Thanh Nê là trường trung tâm chất lượng cao của huyện với 68,6% giáo viên được biên chế nhà nước. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Thanh Nê xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này.

- Cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường đều đạt trình độ chuẩn trở lên . Trong đó Ban giám hiệu 5/5 =100% đồng chí đạt trình độ trên chuẩn, 42/42 = 100% giáo viên nhân viên có trình độ đạt chuẩn và 38/44 = 86.3% giáo viên nhân viên trình độ trên chuẩn. Cán bộ giáo viên nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết yêu nghề mến trẻ nhiệt tình trong công việc luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có lối sống lành mạnh, có năng lực và có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn, được lãnh đạo và nhân dân địa phương tín nhiệm.

- Giáo viên nhà trường đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng tốt; đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, khoẻ nhiệt tình trong công việc. 100% CBGV có chứng chỉ tin học B và UDCNTT cơ bản biết ứng dụng CNTT. 56% CBGV có chứng chỉ ngoại ngữ. 100% giáo viên nắm chắc chương trình Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, có phương pháp tổ các hoạt động cho trẻ linh hoạt và sáng tạo. Hàng năm nhà trường đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành. Có 100% giáo viên xếp loại khá trở lên, không có giáo viên xếp loại trung bình và loại kém. Nhà trường không có cán bộ giáo viên nào bị kỷ luật hoặc vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Hàng năm nhà trường đều có giáo viên tham gia các hội thi giáo viên nuôi dạy giỏi các cấp do Phòng giáo dục và đào tạo Kiến Xương tổ chức và đều đạt thành tích cao. Năm học 2017 - 2018 có 9 giáo viên tham gia có 7 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh, 2 giáo viên giỏi cấp Huyện. Cuối năm nhiều giáo viên đạt thành tích lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Nhà trường có đầy đủ các phương tiện, điều kiện phục vụ tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ đúng yêu cầu. Xây dựng kế hoạch cho cán bộ giáo viên đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đạt hiệu quả cao. Cán bộ giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt quy chế hoạt động, quy chế chuyên môn và được hưởng quyền lợi về vật chất, tinh thần theo đúng luật lao động và quy chế của nhà trường để cán, bộ giáo viên nhân viên yên tâm công tác.

- Đa số giáo viên sống trên địa bàn cho nên thuận tiện phù hợp với nơi công tác, có hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ dân tộc phù hợp với địa bàn nơi công tác. Giáo viên được phân công nhiệm vụ CSGD trẻ phù hợp với khả năng năng lực của mình. Hàng năm được nhà trường tạo điều kiện để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và được đảm bảo các quyền lợi về chế độ chính sách và các chế độ hợp pháp chính đáng theo quy định.

- Số trẻ vào học qua các năm :

Năm học 2018 - 2019: 647 cháu

Sĩ số lớp học:

- Nhóm 12-18 tháng: Có 1 nhóm: 5 cháu với 2 cô giáo phụ trách

- Nhóm 19-24 tháng : Có 2 nhóm: 32 cháu với 4 cô giáo phụ trách

- Nhóm 25-36 tháng : Có 3 nhóm: 82 cháu với 6 cô giáo phụ trách

- Khối 3 Tuổi : Có 5 lớp: 170 cháu với 10 cô giáo phụ trách

- Khối 4 Tuổi : Có 5 lớp: 197 cháu với 10 cô giáo phụ trách

- Khối 5 Tuổi : Có 5 lớp: 161 cháu với 10 cô giáo phụ trách