Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1992, Trường Mầm non Thanh Nê là một trường trung tâm chất lượng cao của Huyện và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Thanh Nê luôn bám sát vào chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Kế hoạch thực hiện chương trình được xây dựng phù hợp theo từng khối, theo từng chủ đề cụ thể.